Slide background

Eet gezond & lekker

Slide background

Beweeg slim

Slide background

Adem rustig

Slide background

Ontspan

Slide background

Geniet!

Privacy verklaring

Ulrike Klein Personal Coach, gevestigd aan Wissengrachtweg 25a 6336TG Hulsberg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ulrike Klein Wissengrachtweg 25a 6336TG Hulsberg T: 06 55 83 26 83 M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. W: www.ulrikeklein.nl

Ulrike Klein is de Functionaris Gegevensbescherming van Ulrike Klein Personal Coach.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ulrike Klein Personal Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
Deze gegevens zijn opgeslagen op mijn pc, ipad en smartphone. Al deze apparaten zijn beveiligd met een wachtwoord. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ulrike Klein Personal Coach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Biometrische gegevens
- Inloggegevens Eetmeter Voedingscentrum
- Overige gegevens in de vorm van inhoudelijke aantekeningen van de gevoerde coach-gesprekken
Deze informatie bewaar ik in de vorm van aantekeningen in een papieren dossier dat in een afgesloten dossierkast bewaard
wordt.
Mails m.b.t. de voortgang van jouw traject druk ik af en bewaar ik in dit papieren dossier.
De mails worden na versturing aan jou van mijn pc verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ulrike Klein Personal Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen, e-mailen, whatsapp of sms te versturen indien dit
noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ulrike Klein Personal Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Ulrike Klein Personal Coach neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ulrike Klein Personal Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Plaats

Facturen met naam, adresgegevens, omschrijving dienstverlening

7 jaar

Belastingdienst, administratie

Pc, externe harddisk in afgesloten dossierkast, klappers in afgesloten dossierkast

KSG acountants Amstenrade

Cliëntendossier

Biometrische gegevens, gegevens mbt gezondheid, medicatie,

Inhoudelijke aantekeningen gesprekken

In overleg met cliënt.

 

Ik bewaar het dossier tot 2 jaar na afsluiting van het traject. Daarna wordt het dossier vernietigd.

 

De cliënt heeft de optie het dossier mee te nemen en zelf te bewaren/vernietigen.

 

Dienstverlening tijdens traject.

Op later tijdstip begeleidings-traject hervatten.

Afgesloten dossierkast.

 

Telefoonnummer

In overleg met cliënt

 

Smartphone,

Cliëntendossier

Email adres

In overleg met cliënt

Versturen nieuwsbrief, contact onderhouden

Smartphone, pc, tablet

Adresgegevens

7 jaar

Belasting, accountant, administratie

KSG Accountant Amstenrade,

Cliëntendossier, administratie

Geboortedatum

In overleg met cliënt

 

Cliëntendossier

Bankrekening-nummer

7 jaar

Belasting, accountant, administratie

Afschriften betaalrekeningen

Inloggegevens

Eetmeter Voedingscentrum

Gedurende traject, het is aan cliënt om het wachtwoord aan te passen en geheim te maken.

Volgen eetdagboek tbv begeleidings-traject

Cliëntendossier

Whatsapp-berichten/sms/chats verzonden via telefoon mbt begeleiding

Gedurende traject in overleg met cliënt.

 

Smartphone

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ulrike Klein Personal Coach deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Ulrike Klein Personal Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Ulrike Klein Personal Coach jouw persoonsgegevens niet andere derden.
Ben jij door een arts of specialist naar Ulrike Klein Personal Coach doorverwezen, dan kan het verstandig zijn informatie
over jouw gezondheid en het verloop van een traject met de arts/specialist uit te wisselen.
Dit gebeurt echter alleen met jouw inhoudelijke goedkeuring en nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ulrike Klein Personal Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ulrike Klein Personal Coach en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ulrike Klein Personal Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ulrike Klein Personal Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met Ulrike Klein via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..